Мета і цілі


Головною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності, шляхом надання фінансової та матеріальної допомоги, а також інших послуг усім категоріям нужденних верств населення, проведення благодійних заходів, направлених на сприяння всебічному захисту набувачам благодійної допомоги та забезпечення повноцінного процесу їх життєдіяльності.
Фонд підтримує розвиток сучасної індустрії дозвілля, збереження та популяризацію народного мистецтва, намагається перетворити музейний монолог - в діалог з відвідувачами.

За 2019-2010 рр. налагоджено діалог і взаємодія з  заповідниками, музеями, театрами, бібліотеками, центрами народної творчості, ОТГ, Управлінням культури і охорони культурної спадщини, Департаментом регіонального розвитку  і Агенцією регіонального розвитку області. Написано 14 грантових заявок, схвалено донорами - 9.